Nyheder

12. april 2024

Bæredygtighedsrapporteringens konsekvens

Afsmitning på de mindre virksomheder

12. april 2024

Så er det tid til tidsregistrering

Lovforslaget er vedtaget

12. april 2024

Ret og pligt

”Hvad er min ret, og hvad er min pligt”

10. april 2024

AI, ESG osv.

I en verden hvor bæredygtighed og kunstig intelligens står højt på dagsordenen og er i konstant udvikling, står vi over for en ny æra af forretningspraksis.

10. april 2024

Konkursdiskriminerende klausuler i ejeraftaler

Ejeraftaler

10. april 2024

ESG og bæredygtighed

Mere rapportering fra virksomheder

29. september 2023

Indbetaling på aldersopsparing

Nye regler på vej

29. september 2023

Hvidvaskloven

Kundekendskab og kontanter …

29. september 2023

Samtidighedsferie!

Ny ferielov på vej

29. september 2023

Kan rentefælder klappe?

Rentens størrelse har betydning

29. september 2023

Opdatering af selskabsloven

Ændring i kapitalkravene – og af andre regler

29. september 2023

Folkepension – mulighed for ”ventetillæg”

Hvis man – på trods af at være godt oppe i 60’erne – stadig har overskud og evner til at […]

29. september 2023

Funktionsad-skil-lel-se

Tingene bør skilles ad i administrationen

29. september 2023

Ekstraordinært udbytte

Når der udloddes udbytte uden for den ordinære generalforsamling
29. september 2023

Konkurskarantæne

Hvem kan blive ramt – og hvorfor?

29. september 2023

Rød – gul – grøn

Klimainformationer synes ofte at være brudstykker af den større sammenhæng

29. september 2023

Ny ferielov

Gammel vin på nye flasker?

29. september 2023

Ny regering

Formentlig er der lovændringer i sigte

29. september 2023

Nye regler om reelle ejere på vej

Hensigten er at styrke indsatsen mod blandt andet hvidvask

29. september 2023

Lån og hvidvask

Dette er ikke en opskrift!

29. september 2023

Bestyrelsens sparringspartner

Hvad man (også) kan bruge sin revisor til

29. september 2023

En tiltagende undren

Endeløs liste med forundrende emner?

29. september 2023

Salg af virksomhed

Virksomhed til salg – hvilke tanker bør man gøre sig?

29. september 2023

Bestikkelse og returkommission

Danmark har i årevis været rangeret som verdens mindst korrupte land. For at bevare det lave korruptionsniveau og dermed forblive et […]

29. september 2023

Moms på tværs

Rule Britannia!

29. september 2023

Get Brexit done!

Storbritannien stod af

29. september 2023

Coronavirus – hvad gør jeg?

Vi er klar til at hjælpe dig!

29. september 2023

Hjælp til danske virksomheder

Overblik over hjælpepakker til det danske erhvervsliv

29. september 2023

Lønkompensation til arbejdsgivere

Lovforslaget er vedtaget den 24. marts 2020

29. september 2023

Status på den nye ferielov

Først nu skal vi bruge de nye ferieregler

29. september 2023

Og hvad så nu?

Kan vi spå om fremtiden?

29. september 2023

I morgen er der atter en dag

Kan man se noget i krystalkugler?

29. september 2023

Der er mange varer på hylden

Den “rigtige” erklæring

29. september 2023

Personaleforhold i en coronatid

Den hårde HR

29. september 2023

Du har de medarbejdere, du har fortjent

Den bløde HR

29. september 2023

Tid til rettidig omhu

Efter corona

29. september 2023

Aldersopsparing

Slut med mulighed for unoterede aktier i aldersopsparingsdepoter

29. september 2023

Opfyldelse af aftaler i en tid med COVID-19-restriktioner

Aftaler skal overholdes

29. september 2023

En syg verden

Vi tager temperaturen

29. september 2023

Tilbagebetaling af COVID-19-støtte

Lovforslag betyder, at lønkompensation, der tilbagebetales, ikke skal beskattes

29. september 2023

IVSu0027er og omregistrering

Nye regler vedtaget

29. september 2023

Den svære retfærdighed

Regulering og følgerne

29. september 2023

Whistleblowerordninger

Hvordan man blæser i fløjten

29. september 2023

Hvorfor gøre det let?

Gør vi det svært for os selv?

29. september 2023

Brexit – hvad nu?

Brexit i et lidt større perspektiv

29. september 2023

Er EU skyld i al bureaukrati?

Vi ser indad på sagen

29. september 2023

Sommerhusmarkedet under og efter pandemien

Priserne stiger

29. september 2023

Renteniveauer, bobler og andet

Bobler er oppe i tiden

29. september 2023

Kontantforbuddet i hvidvaskloven

En stramning

29. september 2023

Vi går en spændende tid i møde

Fremtiden – Lars Hjort og krystalkuglen

29. september 2023

Digital signatur på selskabs­dokumenter

Ny vejledning

29. september 2023

Investering af pensionsmidler

Investering af pensions­midler i unoterede aktier er en ofte overset mulighed

29. september 2023

Blandede bolsjer

Allerede i forrige nummer af Facit gav vi i lederen udtryk for bekymring over en mulig overophedning af økonomien.

29. september 2023

Tilbagebetaling af lån til A-skatter og moms

Små og mellemstore virksomheder har under COVID-19-pandemien haft mulighed for at tage rentefrie lån til A-skatter og moms hos Skattestyrelsen.

29. september 2023

Var det det?

Tør man håbe, at corona er historie? I hvert fald i den form, hvor det er en samfundskritisk sygdom og griber ind i både det sociale liv og forretningslivet?

29. september 2023

It-sikkerhed er bestyrelsens ansvar

Der har været en del skriverier i medierne om en række store virksomheder, der har været udsat for hackerangreb og mange andre it-katastrofer.

29. september 2023

Lige muligheder for mødre og fædre/medmødre

Nye barselsregler efter 24:24 model.

29. september 2023

1984

Har virkeligheden overhalet fantasien?

29. september 2023

Slutafregning på Covid-19-ordninger

Endelig tidsfrist for slutafregninger af alle ikke-slutafregnede kompensationsordninger.

29. september 2023

Bestyrelsens ansvar og valg af ansvarsforsikring

Hvad man betaler for?

29. september 2023

Hvorfor skal vi interessere os for ESG-rapporter?

Folketinget og EU barsler med krav til virksomhederne om bæredygtighed og samfudsansvar.

29. september 2023

At rejse er at leve

Ustabiitet præger verdensbilledet. 

29. september 2023

Så gik Danmark i stå

Nye vinkler på kendte emner

29. september 2023

Nødlidende virksomheder

Hvilke redskaber tilbyder konkurslovens regler om rekonstruktion?

29. september 2023

Afskaf St. Bødedag

Er fokus flyttet fra forenkling og vejledning til fejlfinderkultur med overvågning og afstraffelse som følgesvende?

29. september 2023

Pensionsopsparing i ustabile tider

Pensionsopsparing i ustabile tider

29. september 2023

Arv og testamente

Bør du oprette testamente?

29. september 2023

En sang fra de varme lande

Den kommende lovgivning om rapportering på bæredygtighedsområdet vil give alle interessenter i en virksomhed indsigt i dennes klimaaftryk, ledelseshåndtering og sociale ansvar

29. september 2023

ESG

Godt i gang med den grønne rapportering

29. september 2023

Den nye ansættelsesbevislov

Minimumsrettigheder og krav til oplysninger

29. september 2023

Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og direktion

Rollefordeling mellem bestyrelse og direktion

29. september 2023

Den 10. intelligens?

Kunstig intelligens er det helt store emne i disse år.