Regnskab

Har du brug for hjælp med regnskabet? Uanset typen af regnskab, er vi hos Kovsted & Skovgård altid opdaterede på gældende love og regler indenfor regnskab, og kan således hjælpe dig og din virksomhed på bedste vis, så du kan fokusere på at drive din virksomhed.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige typer af regnskaber. Vi yder rådgivning indenfor regnskab i følgende byer: Aarhus, Ebeltoft og Rønde.

Årsregnskaber

Årsregnskabet er et essentielt element for en virksomhed. Det giver et overblik over virksomhedens resultat, økonomi og likviditet, og anvendes typisk overfor samarbejdspartnere og andre interessenter. Der er forskellige krav til årsrapporten alt efter virksomhedstype og størrelse.

Specifikationer til årsregnskabet (Skatteregnskab)

Specifikationer til årsregnskabet er det mere detaljerede indhold, som bl.a. anvendes internt. Her er de enkelte poster vist og ikke grupperet som i årsregnskabet. Det giver et godt sammenligningsgrundlag, og kan hjælpe med at identificere udviklingstendenser.

Typisk vil specifikationerne også indeholde de skattemæssige opgørelser, og anvendes overfor SKAT.

Perioderegnskaber

Perioderegnskabet giver et øjebliksbillede af resultatet for en given periode, samt udviklingen i aktiver og passiver. Det kan dermed spille en vigtig rolle, som grundlag for ledelsens beslutninger i en virksomhed. I enkelte tilfælde kan det også være påkrævet ved lov, som eksempelvis ved udlodning af ekstraordinært udbytte eller ind – og udtræden af sambeskatning.

Der er ikke de samme formelle krav til et perioderegnskab, som til et årsregnskab. Kravene defineres af brugerne – ledelsen.

Vi rådgiver selvfølgelig omkring brugen og indholdet af perioderegnskaber, således at du får det bedst mulige grundlag til dine beslutninger.

Øvrige regnskabsformer

Udover de ovennævnte regnskaber, så findes der andre typer. Disse kan Kovsted & Skovgård også hjælpe med. Nedenfor er en ikke udtømmende liste med eksempler;

  • Projektregnskab
  • Tilskudsregnskab
  • Spaltningsregnskab
  • Fusionsregnskab
  • Åbningsbalance
  • Foreningsregnskab