Kovsted & Skovgård er medlem af RGD

Netværk

Revisorgruppen Danmark

Revisorgruppen Danmark (RGD) er et nationalt samarbejde mellem 27 danske statsautoriserede revisionsfirmaer. Samarbejdet omfatter kontorsteder spredt ud over hele Danmark og beskæftiger i alt cirka 1.700 medarbejdere, hvoraf ca. 250 er statsautoriserede revisorer.

RGDs medlemsfirmaer er uafhængige firmaer, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab mellem medlemsfirmaerne.
Medlemskabet af RGD betyder, at medlemsvirksomhederne samlet er store, men i dagligdagen er vi hos Kovsted & Skovgård et lokalt revisionsfirma med en tæt kundekontakt og fingeren på pulsen i lokalsamfundet. Med vores samarbejdsform er vi netop i stand til, at drage fordel af den samlede styrke, hvorved vi i fællesskab kan løfte store faglige udviklingsopgaver, uden at vi samtidig giver afkald på det lokale særpræg.

Revitax

Gennem vores medlemsskab samarbejder vi med det anerkendte skatterådgivningsfirma Revitax, og vi har hermed mulighed for specialrådgivning indenfor skat på højeste niveau.

 

 

FACIT

FACIT er vores nyhedsbrev vedrørende skattemæssige og regnskabsmæssige forhold.

Publikationer udgives i samarbejde med RGD og udkommer 4 gange årligt.