Nyheder

12. april 2024

Inflationskorrektion

Størrelsesgrænserne for regskabsklasserne forventes forhøjet

12. april 2024

Krav om digital bogføring

De nye regler rykker nærmere

12. april 2024

Revisorpligt eller revisionspligt?

Krav om revisorerklæring på årsregnskaber

10. april 2024

Ny bogføringslov

Sådan lever du op til kravene med C5, NAV og XAL

10. april 2024

Den lille forskel

Revisors rolle og ansvar ved forskellige typer af kontrol

29. september 2023

Meddelelse fra ledelsen

Kære regnskabslæser!

29. september 2023

Revisorrobotten

Kan og vil digitaliseringen tage over?

29. september 2023

Tid til ”indsendelse” af årsrapporter

Indsendelse er nok lidt af en tilsnigelse, idet årsrapporter som bekendt indberettes via Erhvervsstyrelsens særlige digitale indberetningsløsninger. Hvor om alting […]

29. september 2023

Sommerhusudlejning

Forbedrede regler på vej

29. september 2023

Årsregnskabsloven er ændret – igen!

– men meget er fortsat ved det gamle

29. september 2023

Revisionspligt eller ej?

Er det en debat om ny vin på gamle flasker?

29. september 2023

Ny ferielov

”Samtidighedsferie” og administrative udfordringer

29. september 2023

Årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af årsregnskabsloven i høring med høringssvar 12. oktober 2018. Nu afventer vi derfor, […]

29. september 2023

Hvorfor beskæftiger vi os med alt dette?

Revisorer spørger om mange ting

29. september 2023

Tid til indsendelse af årsrapporter

Fristen er 31. maj

29. september 2023

Nu skal vi videre!

Det var Facit nr. 100 – og inden længe kommer nr. 101. Så kommer nr. 102 – og så videre …

29. september 2023

I kunstens tjeneste

En helt anderledes og overraskende indgangsvinkel til revisorer

29. september 2023

Milepæle i dansk regnskabsregulering

Et overblik over udviklingen i regnskabernes indhold fra 1930 til nu

29. september 2023

IVS – farvel

Der kan ikke længere stiftes nye iværksætterselskaber – og baggrunden herfor!

29. september 2023

Udnyt fleksibiliteten til at købe de ydelser, der skaber størst værdi

En brugerrepræsentant ser på vores ydelser til kunderne – hvad giver værdi?

29. september 2023

Samspillet mellem advokat og revisor

To væsentlige rådgivere for kunderne har både individuelle og fælles områder for assistancen til kunderne

29. september 2023

Fra revisor analog til revisor digital

Et kig på fremtidens udvikling i samarbejdet mellem kunde og revisor

29. september 2023

Klimaaftryk

Er der spor af klimaet i årsrapporterne?

29. september 2023

Er der en revisor til stede?

58 % af alle små og mellemstore virksomheder har fejl i det regnskab, de indberetter til skatteforvaltningen.
29. september 2023

Hvad mon der sker de næste 25 år?

En introduktion til jubilæumsnummeret

29. september 2023

Facit i 25 år

Et historisk tilbageblik over emner fra de forgangne 25 år

29. september 2023

Iværksætterselskaber afskaffes

– og hvad sker der så?

29. september 2023

Kvalitetskrav?

Tillid er godt, men kontrol er bedre

29. september 2023

Underrepræsentation

Hvad ligger der bag dette mærkelige ord?

29. september 2023

Delvis indbetaling af selskabskapital

De kontante midler kan reduceres ved stiftelse

29. september 2023

Hvidvask og underretning

Din revisor har pligt til at ”sladre”!

29. september 2023

Regnskabet på den anden side

Der kommer et regnskab, der skal gøres op

29. september 2023

Kontrolpakken

En anden slags pakke

29. september 2023

Er udbyttet lovligt?

Udbyttet skal være lovligt

29. september 2023

Ændringer i årsregnskabsloven

Nu er det alvor …

29. september 2023

Luk øjnene – tæl til ti!

Hvad kan vi vente?

29. september 2023

Regnskaber i en coronakrisetid

Hvordan påvirkes regnskaberne af pandemien?

29. september 2023

Solgt eller gratis

Tror du, at omsætning er lig med omsætning?

29. september 2023

Renteswap i årsrapporten

Swap er blevet endnu sværere

29. september 2023

CSR, ESG, NFRD, CSRD, SDG osv.

Ovenstående forkortelser var indtil for relativt nylig forbeholdt kredsen af (meget) store virksomheder og dertilhørende investorer, långivere og analytikere.

29. september 2023

Afholdelse af digital generalforsamling

I mange selskaber vil man igen i 2022 have et ønske om at afholde generalforsamling helt eller delvist elektronisk.

29. september 2023

Hvidvask og revisors kundekendskab

En revisor udfører mange forskellige arbejdsopgaver og skal i denne forbindelse efterleve lovreguleringen inden for sit felt, herunder hvidvaskloven.

29. september 2023

Udfordringer ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2021

Desværre blev 2021 igen et år, der stod i COVID-19-pandemiens tegn.

29. september 2023

Indberetning af årsrapporten

Nye frister i regnskabsklasse B og C.

29. september 2023

Oplysning i årsrapporten om den fortsatte drift

Ledelsen skal informere om væsentlig usikkerhed.

29. september 2023

Indførelse af revisorpligt skaber værdi

Folketinget har vedtaget nye regler om revisorinvolvering.

29. september 2023

Din revisor bliver kontrolleret!

Kvaliteten af revisors systemer og opgaveløsninger kontrolleres af myndighederne. 

29. september 2023

Ny bogføringslov …med fokus på digitalisering

Nye og skærpede krav til digitalisering af bogføringen.

29. september 2023

Den absolutte sandhed?

Eksisterer det sande regnskab?

29. september 2023

Første del af ny bogføringslov trådt i kraft 1. juli 2022

Her er de væsentligste nye krav

29. september 2023

Udvidet gennemgang – et muligt alternativ til revision?

Et muligt alternativ til revision

29. september 2023

Status på implementering af bogføringsloven og følgelovgivningen

Implementeringen af den faseopdelte, nye bogføringslov er godt i gang. Samtidig bliver der løbende vedtaget endelige bekendtgørelser og foretaget præciseringer af tidligere udmeldinger.

Vi giver her en status på den seneste udvikling.

29. september 2023

De regnskabsmæssige konsekvenser af de ustabile renter

Behandling af låneomlægning i årsregnskabet

29. september 2023

Hvorfor er din revisor sådan?

Revisors rolle

7. marts 2023

Status på implementering af bogføringsloven og følgelovgivningen

Implementeringen af den faseopdelte, nye bogføringslov er godt i gang. Samtidig bliver der løbende vedtaget endelige bekendtgørelser og foretaget præciseringer af tidligere udmeldinger.

Vi giver her en status på den seneste udvikling.