Budgetter Aarhus, Ebeltoft og Rønde m.v.

Budgetter anvendes til styring af din virksomhed. Budgetter sætter tal på din virksomheds målsætning og synliggør den forventede udvikling. Som revisor kan vi assistere med opstilling af budget lavet på forudsætninger, der kommer fra dig. Vi kan også udtale os om budget-forudsætningerne, hvor vi forholder os til, om disse er realistiske.

Typisk er et budget opdelt i tre delelementer – balancebudget, driftsbudget og likviditetsbudget.

De 3 typer budgetter hænger unægteligt sammen, men fortæller hver især noget forskelligt omkring virksomheden.

Læs mere om hver enkelt budget nedenfor. Vi yder rådgivning indenfor budgetter i følgende byer og områder: Aarhus, Ebeltoft, Rønde og Djursland m.v.

Balancebudget

Balancebudgettet viser udviklingen i virksomhedens aktiver og passiver. Man kan således følge udviklingen i f.eks. anlægsaktiver, tilgodehavender fra salg, lager eller kreditorer. Således kan man identificere gode eller dårlige trends og forsøge at rette ind, således at virksomheden styres optimalt.

Likviditetsbudget

En virksomheds pengebeholdning er ikke altid konstant over en periode. Det er derfor relevant at kende pengestrømmene i din virksomhed.

Likviditetsbudgettet viser udviklingen i virksomhedens likvider fra primo perioden til ultimo perioden. Her kigges på de faktiske pengestrømme (indtægter og udgifter), afvikling eller optagelse af gæld samt køb og salg af aktiver(investeringer).

Et likviditetsbudget giver således indblik i, hvor mange penge virksomheden genererer, og dermed om der er behov for yderligere kapitaltilførsel, eller der kan afdrages på evt. gæld.

Driftsbudget

Driftsbudgetet viser virksomhedens forventede resultat for en given periode. Dette indbærer den forventede omsætning og omkostninger. Alt efter størrelse og art kan budgetter se meget forskellige ud. Ligeledes kan der være forskelle på detaljeringsgraden ift. opdeling af indtægter/omkostninger i typer.

Budgetopfølgning

Det er altid vigtigt, at følge op på et budget uanset hvor omfangsrigt det er. Dvs. sammenholde budgettet med de faktiske realiserede resultater. Således vil man kunne identificere evt. fejl i budgettet. Ligeledes synliggør god budgetopfølgning, hvor det går godt og/eller skidt, og giver således mulighed for, at man kan sætte målrettet ind. Samtidig vil man kunne indarbejde disse nye informationer i fremtidige budgetter.