Nyheder

22. maj 2024

Personskattereformen

Ændrede skattesatser mv. for de statslige progressive skatter, forhøjelse af beskæftigelsesfradragene og et yderligere beskæftigelsesfradrag til seniorer.

22. maj 2024

Arv – lavere boafgift, når søskende arver

Det gældende skattefri bundfradrag ved arv til børn m.fl. er forhøjet.

12. april 2024

Janus Asmussen udtræder som partner hos Kovsted & Skovgård

Janus er med virkning fra den 12/4 2024 udtrådt som partner og revisor hos Kovsted & Skovgård. Vi takker Janus […]

12. april 2024

Ret og pligt

”Hvad er min ret, og hvad er min pligt”

12. april 2024

Så er det tid til tidsregistrering

Lovforslaget er vedtaget

12. april 2024

Årsopgørelsen for 2023

Årsopgørelsen er klar i TastSelv

12. april 2024

Bæredygtighedsrapporteringens konsekvens

Afsmitning på de mindre virksomheder

12. april 2024

Revisorpligt eller revisionspligt?

Krav om revisorerklæring på årsregnskaber

12. april 2024

Krav om digital bogføring

De nye regler rykker nærmere

12. april 2024

Afgørelse om parcelhusreglen

Hvad er rækkevidden?

12. april 2024

Inflationskorrektion

Størrelsesgrænserne for regskabsklasserne forventes forhøjet

12. april 2024

Er et arbejdsgiverbetalt smartwatch et skattefrit personalegode?

Skal der ske yderligere beskatning af medarbejderen, hvis arbejdsgiveren udover en smartphone yder et personalegode i form af et smartwatch?