Nyheder

22. maj 2024

Personskattereformen

Ændrede skattesatser mv. for de statslige progressive skatter, forhøjelse af beskæftigelsesfradragene og et yderligere beskæftigelsesfradrag til seniorer.

22. maj 2024

Arv – lavere boafgift, når søskende arver

Det gældende skattefri bundfradrag ved arv til børn m.fl. er forhøjet.

12. april 2024

Årsopgørelsen for 2023

Årsopgørelsen er klar i TastSelv

12. april 2024

Afgørelse om parcelhusreglen

Hvad er rækkevidden?

12. april 2024

Er et arbejdsgiverbetalt smartwatch et skattefrit personalegode?

Skal der ske yderligere beskatning af medarbejderen, hvis arbejdsgiveren udover en smartphone yder et personalegode i form af et smartwatch?

10. april 2024

Forældelse af anfordringsgældsbreve

Pas på, at du ikke utilsigtet kommer til at give dine børn en afgiftspligtig gave.

10. april 2024

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2024

Denne vejledning dækker reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

10. april 2024

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2023

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2023 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2023 også ske i perioden 1. januar 2024 – 1. juli 2024. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

10. april 2024

Lønindberetning for personer bosat i udlandet

Fra og med den 1. januar 2024 skal lønindberetningen for personer bosat i udlandet også indeholde et Tax Identification Number (TIN).

10. april 2024

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse 2024

Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for 2024.

12. oktober 2023

Lovforslag på skatteområdet

Den første dag i oktober er eb ganske særlig dag i dansk politik.

29. september 2023

Regeringens skatteudspil

Skattelettelser på vej?

29. september 2023

Ekspertskatteordningen

Lovforslag om ændring af ordningen

29. september 2023

Ændringer på skatteområdet

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

29. september 2023

Erhvervs- og iværksætterudspil

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne

29. september 2023

Splitleasing

Vær opmærksom på formalitetskravene!

29. september 2023

Fradrag for lønudgifter

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

29. september 2023

Ændring af skatteregler

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

29. september 2023

Ny lovgivning på skatteområdet

Vi gennemgår en række lovforslag

29. september 2023

Aktiesparekonto

Lovforslag på vej

29. september 2023

Nye fradrag i 2018

Lavere skat på arbejde og større fradrag for pension

29. september 2023

Bitcoins og andre kryptovalutaer

Beskatning – hvad er op og ned?

29. september 2023

Deleøkonomi

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår

29. september 2023

Skattepligt

Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien

29. september 2023

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag

29. september 2023

Repræsentationsudgifter

Hvordan er det lige med fradrag i skat og moms?

29. september 2023

Hvornår er en bil specialindrettet?

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil

29. september 2023

Gunstige bundfradrag ved privat udlejning

Gælder allerede fra 1. januar 2018

29. september 2023

Beskatningsgrundlag – fri bil

Hvad skal der forstås ved “nyvognsprisen”, når bilen ikke er helt ny?

29. september 2023

Rette indkomstmodtager

Risiko for trippelbeskatning: Hvem har tjent pengene?

29. september 2023

Ejendomsskatter

Indefrysning af grundskyld

29. september 2023

Aktier i virksomhedsordningen?

Muligheder via “særlig pensionsopsparing”

29. september 2023

Øboere får skattefradrag

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere

29. september 2023

Placering af ledig kapital

Pas på når du anvender virksomhedsordningen!

29. september 2023

Deleøkonomi

Nye skatteregler fra og med 2018

29. september 2023

Restskat og overskydende skat 2018

Overblik over reglerne for rentebetaling

29. september 2023

Forskudsopgørelsen 2019

Fra tid til anden oplever man, at forskudsopgørelsen ”pludselig” ændres som følge af politiske skatteaftaler. Det skete senest tilbage i […]

29. september 2023

Overdragelse af udlejningsejendom

Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr.

29. september 2023

Godt nyt til sommerhusejere med grøn opvarmning

Nu kan der være relevante overvejelser om registrering af el-varme

29. september 2023

Har vi det skattesystem, vi fortjener?

Rapport fra en gulvspand – en tankevækkende kommentar fra en ekspert om et emne, der vedrører os alle

29. september 2023

Erhvervsmæssig anvendelse af egen ejendom

Man skal ikke stå til søs med opgørelse af beskatningen af blandede ejendomme

29. september 2023

Danske pensionsudbetalinger til Frankrig

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

29. september 2023

Salg af fast ejendom

Mulighed for skatteudskydelse

29. september 2023

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Overblik over skattereglerne

29. september 2023

Skattefri seniorpræmie

Mulighed for skattefri præmie på 30.000 kr.

29. september 2023

Arbejdsudleje

Ny Østre Landsretsdom

29. september 2023

Årsopgørelsen 2018

Fra den 11. marts kan ca. 4,6 millioner danskere via TastSelv se deres årsopgørelse for 2018 på skat.dk. Ifølge oplysninger […]

29. september 2023

Lovforslag om beskatning af fri telefon

Fortsat beskatning af fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet

29. september 2023

Copy of Top skatten fjernet

Teaser

29. september 2023

Forældrekøb er stadig populært og kompliceret

Fordele og ulemper ved at købe en bolig til de unge – eller til de ældre

29. september 2023

Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet

Hvad er betingelserne for at betale halv dansk skat eller eventuelt ingen dansk skat? Skatterådet er kommet med en afgørelse.

29. september 2023

Beskatningsgrundlag bil – nyvognspris

Hvad forstås ved nyvognsprisen? Læs om en landsretsdoms herom.

29. september 2023

Stilstandsforsikring

Ingen beskatning af fri bil

29. september 2023

Tilbagerulning af generationsskiftereglerne

Er frem og tilbage lige langt?

29. september 2023

Beskatningen af fri multimedier genindføres

En del af forslag til finanslov for 2020

29. september 2023

Beskatning af vandrende arbejdskraft giver arbejdsgiverne sved på panden

Fri bevægelighed inden for EU vanskeligt i praksis

29. september 2023

Slut med nedsat bo- og gaveafgift

Nye afgiftssatser fra og med 2020

29. september 2023

Beskatning af vandrende arbejdskraft giver arbejdsgiverne sved på panden, del 2

Fri bevægelighed inden for EU vanskeligt i praksis

29. september 2023

Beskatning af fri bil

Nye regler om beregningsgrundlaget

29. september 2023

Solcelleanlæg og pengetankreglen

Ny Landsskatteretskendelse stadfæster bindende svar fra Skatterådet

29. september 2023

Brexit

Hvad betyder det for skat, moms, told og afgifter?

29. september 2023

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2019

Undgå renter på restskatten – betal inden nytår!

29. september 2023

Husk acontoskatten!

Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber

29. september 2023

Beskatning af fri bil – beregningsgrundlag

Genberegning af beskatningsgrundlaget

29. september 2023

Boligbeskatning

Effektiv stigningsbegrænsning

29. september 2023

Udlandsdanskere og udstationerede

En håndsrækning under coronakrisen

29. september 2023

Lovforslag om ejendomsskatter

Udsigt til lavere ejendomsskatter

29. september 2023

Underskudsbegrænsning

Hvordan beholdes skatteværdien af et underskud?

29. september 2023

Udskudt betalingsfrist

Frister for betaling af skatter mv. udskydes som følge af COVID-19-krisen

29. september 2023

Skattefrie gavekort og COVID-19 test

Nyt lovforslag kan betyde skattefrihed

29. september 2023

Nyt om ”håndværkerfradrag”

Lovforslag om større fradrag for håndværks- og serviceydelser i 2021

29. september 2023

Justering af reglerne om fri bil

Lovforslag om ændret beskatning af fri bil

29. september 2023

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2020

Undgå at betale renter af restskatten!

29. september 2023

Skatteministeriets lovprogram 2020/2021

Noget er på vej

29. september 2023

(S)kattepiner i en COVID-19-tid

Folketingets initiativer

29. september 2023

Lovforslag om medarbejderaktier

Bedre vilkår for nye og mindre virksomheder

29. september 2023

Beskatning af aktionærlån

Ny afgørelse fra Landsskatteretten

29. september 2023

Beskatning af sundhedsfremmende ydelser

Ikke et ord om corona!

29. september 2023

”Hvem gider være selvstændig efter coronakrisen?”

Iværksætterkulturen i disse tider

29. september 2023

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Der kan afskrives mere

29. september 2023

DAC-6 om indberetningspligt – i al korthed

Udveksling af skatteoplysninger inden for EU

29. september 2023

Fri bil og skat

Ny opgørelsesmetode fra 1. juli 2021

29. september 2023

Skattefri gavekort

1.200 kr. til restaurantbesøg, forlystelser, overnatning på hoteller mv.

29. september 2023

Brexit – social sikring og skat

UK er ude af EU – hvad nu?

29. september 2023

Beskatning af fri bil

Ændring af beregningsmetoden

29. september 2023

1.200-kroners gavekort

Hvornår er man skattepligtig?

29. september 2023

Udenlandsk arbejdskraft

Hvem skal betale skatten?

29. september 2023

Gå ikke glip af fradraget!

Husk at anvende de korrekte rubrikker i selvangivelsen

29. september 2023

Salg af ejendomme og erstatning til minkbranchen

Læs om skatten

29. september 2023

Apportindskud af fast ejendom

– i krydsfeltet mellem selskabsret og skatteret

29. september 2023

Udlejning af tofamiliehus

Ny kendelse om bundfradrag

29. september 2023

Fri autocamper

Højesteret fastsætter beskatningsmåden i ny afgørelse

29. september 2023

Lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradrag

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022.

29. september 2023

Moms på udlejningsbiler

Ændring af moms­grundlaget ved salg af udlejningsbiler mv.

29. september 2023

Lov om beskyttelse af whistleblowere

Hvem? Hvornår? Hvordan?

Husk GDPR

29. september 2023

Maskeret udlodning ved køb af ejendom

Ny byretsdom om maskeret udlodning ved køb af ejendom

29. september 2023

Håndværkerfradraget synger på sidste vers

… men servicefradraget lever videre

29. september 2023

To leasede firmabiler betød beskatning af fri bil

Bogføring af leasingudgifter og øvrige biludgifter i virksomhedsskatteordningen betød, at den selvstændigt erhvervsdrivende blev beskattet af to firmabiler. Det var ikke det, ejeren havde regnet med.

29. september 2023

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen?

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen?

Det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er.

29. september 2023

Skattestyrelsens ”nye værktøjer” til overvågning af skatteborgerne

Dataanalyse og samkøring af data skal afsløre omgåelse af reglerne.

29. september 2023

Krypto-valaffor noget?

Den skattemæssige behandling af kryptovaluta giver udfordringer.

29. september 2023

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

29. september 2023

Splitleasing – kørsel for andre virksomheder er privat kørsel

Kørsel på vegne af et koncernselskab, der ikke er kontraktpart i en splitleasingaftale, er ikke erhvervsmæssig kørsel.

29. september 2023

Beskatning af influencere

Beskatningsgrundlag og fradragsmuligheder

29. september 2023

Beskatning af kapitalejerlån

Udvalgte problemstillinger

29. september 2023

Beskatningen af fri bil er blevet en jungle

Vi hjælper på vej i de mange regler

29. september 2023

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Højesteret har med syvtommersøm fastslået, at en ejendom kan værdiansættes til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering med tillæg eller fradrag af op til 15 %. Men denne 15 %’s regel gælder dog ikke, når der forligger ”særlige omstændigheder”. Hvornår foreligger der ”særlige omstændigheder”?

29. september 2023

Køb af feriebolig i udlandet

Det betaler sig at søge kompetent rådgivning, da boligkøb i udlandet er komplekst. 

29. september 2023

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2022

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2022 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2022 også ske i perioden 1. januar 2023 – 1. juli 2023. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

29. september 2023

Ligningslovens § 33 A – Østre Landsret skærper praksis

Østre Landsret har afsagt en principiel dom, der betyder, at visse lønmodtagere, selv om de umiddelbart opfylder betingelserne i ligningslovens § 33 A, alligevel ikke kan få lempelse efter denne bestemmelse.

29. september 2023

Afskrivning med 3 % på bygninger mv., der er anskaffet 1. januar 2023 eller senere

Folketinget vedtog den 22. december 2022 at nedsætte afskrivningssatsen fra 4 % til 3 % årligt for bygninger og installationer, der anskaffes den 1. januar 2023 eller senere.

29. september 2023

Udleje af arbejdskraft fra én dansk virksomhed til en anden – hvem hæfter for skatten?

En dom fra Vestre Landsret fastslår, at hvis en dansk virksomhed formidler udenlandsk arbejdskraft til en anden dansk virksomhed, er det slutbrugeren, der hæfter for arbejdsudlejeskatten.

29. september 2023

Renter af skattekrav og beneficial owner

Udlodning til udenlandske ejere er ikke blevet nemmere

29. september 2023

Dobbeltbeskatningsu0026shyoverenskomst med Frankrig

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet den 4. februar 2022. Da indholdet af den nye overenskomst er færdigforhandlet mellem de to lande, kender vi nu indholdet.

29. september 2023

Lovforslag om fradrag for fagligt kontingent og lønforsikringer

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forhøjer maksimum for fradrag for faglige kontingenter og strammer reglerne for fradrag for private lønforsikringer.

29. september 2023

Aktionær beskattet af det samme beløb 3-4 gange

Højesteret har afsagt en dom, der beskatter en hovedanpartshaver af tre aktionærlån på hver 200.000 kr., som løbende var blevet tilbagebetalt til selskabet.

29. september 2023

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv.

29. september 2023

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. 

29. september 2023

Fra skattestop til skattehop

De nye boligskatteregler for 2024 og frem er en labyrint

29. september 2023

Der er behov for forenkling af skattesatserne for kapitalindkomst

Mangel på symmetri i skatteberegningen

29. september 2023

De nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Folketinget har vedtaget de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig.

4. august 2023

Hovedaktionærbeskatning af lystbåd

Hovedaktionærer beskattes af fri bil, lystbåd mv. ud fra en rådighedsbetragtning, normalt uanset om aktionæren gør brug af det aktiv, selskabet ejer. I en byretsdom, der omhandlede indkomståret 2012, slap hovedaktionæren dog med en beskatning af et beløb på knap 25 mio. kr. 

24. november 2022

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, […]

10. maj 2022

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne […]

11. februar 2022

Lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradrag

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022.

15. juni 2021

Udlejning af tofamiliehus

Ny kendelse om bundfradrag

11. juni 2021

Fri autocamper

Højesteret fastsætter beskatningsmåden i ny afgørelse

27. maj 2021

Udenlandsk arbejdskraft

Hvem skal betale skatten?