Skat

FACIT

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik her for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik her for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik her for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Facit

Klik for at læse

Facit

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik her for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Revitax

Arv – lavere boafgift, når søskende arver

Det gældende skattefri bundfradrag ved arv til børn m.fl. er forhøjet.

Personskattereformen

Ændrede skattesatser mv. for de statslige progressive skatter, forhøjelse af beskæftigelsesfradragene og et yderligere beskæftigelsesfradrag til seniorer.

Er et arbejdsgiverbetalt smartwatch et skattefrit personalegode?

Skal der ske yderligere beskatning af medarbejderen, hvis arbejdsgiveren udover en smartphone yder et personalegode i form af et smartwatch?

Forældelse af anfordringsgældsbreve

Pas på, at du ikke utilsigtet kommer til at give dine børn en afgiftspligtig gave.

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse 2024

Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for 2024.

Lønindberetning for personer bosat i udlandet

Fra og med den 1. januar 2024 skal lønindberetningen for personer bosat i udlandet også indeholde et Tax Identification Number (TIN).

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2023

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2023 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2023 også ske i perioden 1. januar 2024 – 1. juli 2024. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

Lovforslag på skatteområdet

Den første dag i oktober er eb ganske særlig dag i dansk politik.

Har vi det skattesystem, vi fortjener?

Rapport fra en gulvspand – en tankevækkende kommentar fra en ekspert om et emne, der vedrører os alle

Moms ved salgsfremmende ordninger

Er der moms på en gratis kop kaffe – og hvorfor/hvor ikke?

Er din virksomhed ansvarlig for afregning af punktafgifter?

Fra dæk til chokolade – afgiften skal afregnes

Hvor er en virksomhed momsmæssigt hjemmehørende?

I udlandet eller i Danmark?

Beskatning af fri bil – beregningsgrundlag

Genberegning af beskatningsgrundlaget

Underskudsbegrænsning

Hvordan beholdes skatteværdien af et underskud?

Beskatning af fri bil

Ændring af beregningsmetoden

Krypto-valaffor noget?

Den skattemæssige behandling af kryptovaluta giver udfordringer.

Beskatning af influencere

Beskatningsgrundlag og fradragsmuligheder

Udleje af arbejdskraft fra én dansk virksomhed til en anden – hvem hæfter for skatten?

Udleje af arbejdskraft fra én dansk virksomhed til en anden – hvem hæfter for skatten?

En dom fra Vestre Landsret fastslår, at hvis en dansk virksomhed formidler udenlandsk arbejdskraft til en anden dansk virksomhed, er det slutbrugeren, der hæfter for arbejdsudlejeskatten.

Dobbeltbeskatningsu0026shyoverenskomst med Frankrig

Dobbeltbeskatningsu0026shyoverenskomst med Frankrig

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet den 4. februar 2022. Da indholdet af den nye overenskomst er færdigforhandlet mellem de to lande, kender vi nu indholdet.

Kantinemoms og momsfradrag ved servering i forbindelse med møder mv.

Vær opmærksom på de særlige regler

Lovforslag om fradrag for fagligt kontingent og lønforsikringer

Lovforslag om fradrag for fagligt kontingent og lønforsikringer

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forhøjer maksimum for fradrag for faglige kontingenter og strammer reglerne for fradrag for private lønforsikringer.

Aktionær beskattet af det samme beløb 3-4 gange

Aktionær beskattet af det samme beløb 3-4 gange

Højesteret har afsagt en dom, der beskatter en hovedanpartshaver af tre aktionærlån på hver 200.000 kr., som løbende var blevet tilbagebetalt til selskabet.

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv.

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. 

De nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

De nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Folketinget har vedtaget de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig.

RGD

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

FacitListen

FacitListen

Klik for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik for at læse

Biler

Biler

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Personalegoder

Personalegoder

Klik for at læse

Facit

Facit

Klik for at læse

Facit

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik for at læse

Personalegoder

Klik for at læse

Biler

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

FacitListen

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Personalegoder

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Biler

Klik for at læse

FacitListen

Klik for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Biler

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

FacitListen

Klik for at læse

skattefri_rejse_og_befordringsgodtgrelse

Klik for at læse

Personalegoder

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse

Facit

Klik for at læse